Talent Eye

– 45 nya kundmöten

 

Kund: Talent Eye
Mål: Öka antalet möten
Resultat: 45 nya möten

1. Utmaning: Mer tid till kärnverksamheten

Talent Eye är experter inom executive search. För VD Jesper Johansson är kvalitativ nykundsbearbetning och prospektering otroligt viktigt samtidigt som man behöver frigöra mer tid åt andra värdeskapande aktiviteters. Utmaningen låg därför i att sömlöst kunna lämna över sin leadsgenerering och mötesbokning för att kunna fokusera på kärnverksamheten mer fullt.

“Om vi skulle använda oss av en extern partner inom mötesbokning och leadsgenerering behövde denna fungera från dag ett utan att vi skulle behöva kontrollera varje moment i dessa aktiviteter”

2. Vad vi gjorde

Vi började med att lägga en tydlig grund för både e-postkampanj, hantering av leads och mötesbokning via telefon. Detta gjordes under briefing och uppstartsmöte för att förstå behov, målgrupp, budskap och målsättning bättre.

Vi valde att använda e-posttjänsten BisnisFinder med ett skräddarsytt budskap som skickades till rätt målgrupp för Talent Eye. Vårt team med mötesbokare hanterade samtliga leads som kom in från kampanjen och arbetade även parallellt med mötesbokning via telefon för att ge bästa effekt under den bestämda tidsperioden.

“Den här typen av mötesbokning och leadsgenerering gav oss möjligheten att i stor utsträckning släppa vår nykundsbearbetning – det är ovärderligt”

3. Så gick det

Talent Eyes e-postkampanj med BisnisFinder hade en öppningsfrekvens på 61,7%, en svarsfrekvens på 17,3% och resulterade i 15 bokade kundmöten.

Mötesbokning via telefon med BisnisBooking resulterade i 30 nya kundmöten.

Vi träffade en kund vars VD sade att han får liknande mail 100 ggr i veckan, men att just vårt mail stack ut så pass mycket att han öppnade mailet, läste och ville boka mötet.

%

Öppningsfrekvens

Nya kundmöten

Vill du göra samma resa med ditt bolag? Kontakta oss!

Ställ dina frågor om BisnisFinder här eller chatta med oss i rutan till höger.

13 + 12 =